Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Starosty Gołdapskiego o utworzeniu na terenie powiatu gołdapskiego bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 :500 - 1 :5000, (BDOT 500).

Załączniki