Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oświadczenia majątkowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku

Członkowie Zarządu Powiatu

Marzanna Marianna Wardziejewska

Grażyna Barbara Senda

Andrzej Ciołek

Stanisław Wójtowicz

Radni Powiatu

Anna Falińska

Alicja Anna Iwaniuk

Karol Szablak

Małgorzata Marianna Kuliś

Leszek Retel

Marek Kuskowski 

Wioletta Tomaszewska-Walc

Marian Tadeusz Podziewski 

Marian Tadeusz Podziewski (korekta oświadczenia)

Jarosław Wiktor Dzienis

Józef Dominiuk

Wacław Grenda

Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty Gołdapskiego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Anna Makowska

Bożena Radzewicz

Marta Wiszniewska

Wioletta Anuszkiewicz

Łukasz Kacprzyk

Karolina Józefowicz

Piotr Czemeryński

Beata Chełska

Łesia Predko

Elżbieta Żero - Olszewska

Stanisław Bobrowski

Marlena Nagórna

Agnieszka Fornalska

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Krystyna Podciborska

Anna Link

Monika Bida

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Małgorzata Gryszkowska

Beata Samluk

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Leszek Kowalewski

Dariusz Stanisław Ćwikliński

Szymon Buczyński (26.02.2019)

Szymon Buczyński (17.04.2019)

Łukasz Kondratowicz (20.02.2019)

Łukasz Kondratowicz (29.04.2019)

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Piotr Bartoszuk

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

Grzegorz Klimaszewski

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Anna Kuskowska

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gołdapi

Bożena Chilicka

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi

Zofia Syperek

GoldMedica Spółka z o.o.

Wiesław Jurgielewicz