Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

INFORMACJA

Starosta Gołdapski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na stronie internetowej – bip.powiatgoldap.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, na tablicy ogłoszeń wywieszony został wykaz w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem 492/1000 w części wspólnej budynków i prawie własności gruntu, pozostającego w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, położonego we wsi Dubeninki przy ul. Kajki 6 (budynek po byłym posterunku Policji), na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 81 o pow. 0,4234 ha (KW Nr OL1C/00013480/3).

Załączniki:

  • wykaz

    : 227.35 KB