Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Bartosz Zackiewicz

Uchwała nr RIO.VIII-0120-241_19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olszynie z dn. 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2018 r.