Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszono przez Ewelina Kuczyńska

INFORMACJA

Starosta Gołdapski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, że na stronie internetowej – bip.powiatgoldap.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1, na tablicy ogłoszeń wywieszony został wykaz, obejmujący nieruchomość Powiatu Gołdapskiego, położonego w Mieście Gołdap przy ul. Ks. Popiełuszki, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 910/10 o pow. 0,0020 ha; 910/11 o pow. 0,0020 ha; 910/12 o pow. 0,0020 ha; 90/13 o pow. 0,0020 ha; 910/14 o pow. 0,0021 ha oraz 910/28 o pow. 0,0017 ha. Nieruchomości przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki.

Załączniki:

  • Wykaz

    : 987.63 KB