Wersja obowiązująca z dnia

Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2019 r.

Załączniki