Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

Informacja o wyniku przetargu

Starosta Gołdapski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, iż w dniu 3 grudnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 86,16 m2, położonego na parterze w budynku nr 6 przy ul. Kajki w Dubeninkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszącym 245/1000 (działka nr 81 o pow. 0,4300 ha – po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dubeninki pow. wynosi 0,4234 ha). Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OL1C/00013480/3.

Do przetargu dopuszczono trzy osoby fizyczne.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 34.226,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych). Przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

W wyniku licytacji, najwyższą cenę w wysokości 40.176,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych) zaoferowała Pani Maria Maciejewska.

 

STAROSTA

Marzanna Marianna

Wardziejewska

 

Gołdap, 11 stycznia 2019 r.