Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-622/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Gołdapskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019-2034.

Załączniki: