Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oświadczenia majątkowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku

Członkowie Zarządu Powiatu

Marzanna Marianna Wardziejewska - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Alicja Iwaniuk - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Grażyna Barbara Senda - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Andrzej Ciołek - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Karol Szablak - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023


Andrzej Ciołek

Andrzej Ciołek - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Grażyna Barbara Senda

Grażyna Barbara Senda - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Marzanna Marianna Wardziejewska

Marzanna Marianna Wardziejewska - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Andrzej Jan Osiński

Andrzej Jan Osiński - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Bogdan Michnicz

Bogdan Michnicz - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Bogdan Michnicz - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018 (korekta oświadczenia)

Radni Powiatu

Anna Falińska - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Małgorzata Marianna Kuliś - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Leszek Retel - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Marek Kuskowski - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Wioletta Tomaszewska-Walc - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Marian Tadeusz Podziewski - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Jarosław Wiktor Dzienis - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Józef Dominiuk - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Wacław Grenda - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023

Stanisław Wójtowicz - oświadczenie majątkowe złożone na początku kadencji 2018 - 2023


Stefan Adam Piech

Stefan Adam Piech - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Leszek Retel

Leszek Retel - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Małgorzata Marianna Kuliś

Małgorzata Marianna Kuliś - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Rafał Górski

Rafał Górski - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Wacław Grenda

Wacław Grenda - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Mariusz Kowalczuk

Mariusz Kowalczuk - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Anna Anetta Kozioł

Anna Anetta Kozioł - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Anna Anetta Kozioł - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018 (korekta oświadczenia)

Jaromir Andrzej Krajewski

Jaromir Andrzej Krajewski - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Piotr Miszkiel

Piotr Miszkiel - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Alicja Anna Iwaniuk

Alicja Anna Iwaniuk - oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji 2014 - 2018

Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty Gołdapskiego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Anna Makowska

Bożena Radzewicz

Krystyna Dąbkowska

Małgorzata Lenarczyk

Małgorzata Lenarczyk (27.07.2018)

Marta Wiszniewska

Wioletta Anuszkiewicz

Beata Chełska

Łesia Predko

Elżbieta Żero - Olszewska

Stanisław Bobrowski

Irena Kramkowska

Marlena Nagórna

Agnieszka Fornalska

Piotr Czemeryński

Karolina Józefowicz (01.10.2018)

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Krystyna Podciborska

Anna Link

Monika Emilia Bida

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Małgorzata Gryszkowska

Beata Samluk

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Leszek Kowalewski

Sylwia Wrzesień - Kisielewska

Dariusz Stanisław Ćwikliński

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Mrosława Równa

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

Grzegorz Klimaszewski

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Anna Kuskowska

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gołdapi

Bożena Chilicka

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi

Zofia Syperek

GoldMedica Spółka z o.o.

Wiesław Jurgielewicz