Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

Ogłoszenie z dnia 9 maja 2018 r. o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"