Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"

Załączniki: