Wersja obowiązująca z dnia

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"

Załączniki

  • zp_199_2018
    format: pdf, rozmiar: 77.5 KB, data dodania: