Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym"

Załączniki: