Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2018 r.

Załączniki: