Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-689 /17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Starostę Powiatu Gołdapskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033

Załączniki: