Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-437/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 4 września 201 7 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Gołdapskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Załączniki: