Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-149/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi sprawozdaniu

Załączniki: