Kategoria: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro netto dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Załączniki: