Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-593/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym. przez Zarząd Powiatu w Gołdapi projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033

Załączniki: