Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2017 roku