Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Informacja Nr GN.6641.7.2016 Starosty Gołdapskiego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Marcinowo, gmina Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) informuję,że projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący obrębu ewidencyjnego Marcinowo, gmina Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie, staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych.

Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Starosta Gołdapski
Andrzej Ciołek