Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszono przez Magdalena Mackiewicz

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

BiOŚ.6341.26.2016                                                           Gołdap, dnia 05.09.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

 

STAROSTA GOŁDAPSKI

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

 

wydania pozwolenia wodnoprawnego

na wykonie urządzeń wodnych – trzech studni chłonnych na działce o nr geod. 249 oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych położonych na działkach o nr geod. 248, 249 i 263, obręb geod. Bałupiany, gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie.

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1 Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 25).

Załączniki: