Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszono przez Magdalena Mackiewicz

OBWIESZCZENIE Starosty Gołdapskiego

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)

 

STAROSTA GOŁDAPSKI

podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

 

wydania pozwolenia wodnoprawnego

na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gołdapi do rzeki Gołdapa, zrzut w km 59+100 oraz wygaszenia pozwolenia Starosty Gołdapskiego znak: BiOŚ.6341.23.2016 z dnia 15 lipca 2013 r.

 

            W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi i wioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1 Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska (pokój Nr 25).

Załączniki: