Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 maja 2016 r. dotyczący stałej obsługi prawnej powiatu w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Załączniki