Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Statut Powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski | wersja archiwalna

Uchwała Nr XXXIII/212/2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego

Pozycja dziennika
Rok: 2013
Poz. 1517
Data ogł. 2013-04-12
Jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=1517