Witamy na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Prezentujemy nową odsłonę strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Zachęcamy do zapoznawania się z treściami umieszczanymi na portalu.

Informacje archiwalne znajdują się pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/.

 


 

Powiat Gołdapski

Powierzchnia 772 km2
Ludność 26 642
Gminy Gołdap
Banie Mazurskie
Dubeninki
Identyfikator terytorialny 2818
 

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Ulica Krótka 1 NIP 847 14 62 135
Kod pocztowy 19-500 Gołdap REGON 511433976
Biuro Obsługi Mieszkańców 876514444 Starosta Andrzej Ciołek
Sekretariat 876154455 Wicestarosta Grażyna Barbara Senda
Fax 876514445 Skarbnik Powiatu Bożena Radzewicz
E-mail starostwo.goldapskie@post.pl  Sekretarz Powiatu Marek Aleksander Miros
 
Godziny urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 16:00, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00
Godziny pracy kasy Starostwa: poniedziałek od 7:30 do 15:30, od wtorku do czwartku
od 7:30 do 14:30, piątek od 7:30 do 14:00
Przerwa w kasie od 10:00 do 10:15

Rachunki bankowe:

  1. 14 2030 0045 1110 0000 0228 1390
  • wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych np. wydanie prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych,
  • CEPIK (opłaty ewidencyjne),
  • kart wędkarskich.
  1. 85 2030 0045 1110 0000 0228 1470
  • wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.
  1. 43 2030 0045 1110 0000 0228 1450
  • wpłaty z tytułu należności Skarbu Państwa, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste, melioracyjne i trwały zarząd.

Starosta przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-16:15. W sprawach pilnych każdego dnia roboczego, po uprzednim uzgodnieniu godziny przyjęcia za pośrednictwem pracownika sekretariatu.

Wicestarosta i Sekretarz Powiatu przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godz. 14:00 - 15:15, pokój nr 6 

 

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Gołdapi uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie http://epuap.gov.pl/ formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Biuro Obsługi Mieszkańca

Informacje dotyczące zarówno funkcjonowania, jak i sposobu załatwiania spraw, można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańca znajdującym się na parterze budynku przy ul. Krótkiej 1 w Gołdapi.

Język migowy

język migowy - ikona

Informację dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego w Starostwie Powiatowym w Gołdapi znajdziesz tutaj