Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-07-2036/2018w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnejObowiązujący
22018-06-30211/2018w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.Obowiązujący
32018-06-28LXIII/279/2018w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018Obowiązujący
42018-06-28LXIII/278/2018w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na Iata 2018-2033Obowiązujący
52018-06-28LXIII/277/2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty GołdapskiegoObowiązujący
62018-06-28LXIII/276/2018w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powiatowej nr 4802N - Bagienna w Gołdapi " Obowiązujący
72018-06-28LXIII/275/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Kwalifikacje drogą do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
82018-06-28LXIII/274/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,M jak matma" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
92018-06-28LXIII/273/2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Gołdapska Karta SenioraObowiązujący
102018-06-26210/2018w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.Obowiązujący
Strona 1 z 118