Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-02-1911/2018w sprawie określenia rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi w 2018 rokuObowiązujący
22018-02-09LV/247/2018w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018Obowiązujący
32018-02-09LV/246/2018w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4827 N - ul. Nadbrzeżna w Gołdapi od km 0+000,00 do km 0+140,00 - odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+239,50 - odcinek II".Obowiązujący
42018-02-09LV/245/2018w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4804N ul. Cicha, drogi nr 4822N ul. Mała oraz drogi nr 4854N ul. Zielona w miejscowości Gołdap".Obowiązujący
52018-02-06180/2018w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018Obowiązujący
62018-01-25LIV/244/2018w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018Obowiązujący
72018-01-25LIV/243/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. ,,Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"Obowiązujący
82018-01-25LIV/242/2018w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-OleckoObowiązujący
92018-01-25LIV/241/2018w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacjiObowiązujący
102018-01-24179/2018w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2017 rokuObowiązujący
Strona 1 z 109