Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Petycje

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Petycja mieszkańców ulic Suwalskiej, Kolejowej, 1-go Maja, Świerkowej, Zatorowej i ulic sąsiadujących w sprawie drogi wojewódzkiej nr 651

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwieniabez zbędnej zwłoki jednak nie później niż do 18.05.2019 r.

Załączniki: