Kategoria: Finanse powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-690/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2018 rok

Załączniki: