Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oświadczenia majątkowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku

Członkowie Zarządu Powiatu

Andrzej Ciołek

Grażyna Barbara Senda

Marzanna Marianna Wardziejewska

Andrzej Jan Osiński

Bogdan Michnicz

Bogdan Michnicz korekta z dn. 19.06.2017r.

Radni Powiatu

Stefan Adam Piech

Leszek Retel

Leszek Retel korekta z dn. 19.10.2017r.

Małgorzata Marianna Kuliś

Małgorzata Marianna Kuliś korekta z dn. 19.10.2017r.

Rafał Górski

Wacław Grenda

Mariusz Kowalczuk

Anna Anetta Kozioł

Jaromir Andrzej Krajewski

Piotr Miszkiel

Alicja Anna Iwaniuk

Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty Gołdapskiego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Marek Aleksander Miros

Marek Aleksander Miros (31.05.2017)

Bożena Radzewicz

Krystyna Dąbkowska

Małgorzata Lenarczyk

Marta Wiszniewska

Wioletta Anuszkiewicz

Beata Chełska

Krystyna Ołowniuk

Łesia Predko

Elżbieta Żero - Olszewska

Stanisław Bobrowski

Irena Kramkowska

Anna Makowska

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

Wojciech Hołdyński

Krystyna Podciborska

Anna Link

Monika Emilia Bida

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Małgorzata Gryszkowska

Beata Samluk

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Leszek Kowalewski

Sylwia Wrzesień - Kisielewska

Dariusz Stanisław Ćwikliński

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Mrosława Równa

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

Grzegorz Klimaszewski

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi

Anna Kuskowska

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gołdapi

Bożena Chilicka

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi

Zofia Syperek

GoldMedica Spółka z o.o.

Wiesław Jurgielewicz