Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Oświadczenia majątkowe

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu

 

Kierownicy Inspekcji Powiatowych

 
 • Halina Karpińska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

 

 

 • Bożena Radzewicz, Skarbnik Powiatu
 • Marek Aleksander Miros, Sekretarz Powiatu
 • Stanisław Bobrowski, Podinspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Irena Halina Kramkowska, Inspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Krystyna Dąbkowska, Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Beata Chełska, Zastępca Głównego Księgowego, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Wioletta Anuszkiewicz, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Łesia Predko, Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Krystyna Ołowniuk, Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Elżbieta Żero- Olszewska, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Małgorzata Lenarczyk, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Marta Wiszniewska, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Krystyna Podciborska, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
 • Anna Link, Specjalista d/s ewidencji i świadczeń, Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
 • Sylwia Wrzesień - Kisielewska, Inspektor ds. technicznych, Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
 • Beata Samluk, Pracownik socjalny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Joanna Magdalena Łabanowska, Skarbnik Powiatu
 • Anna Rawinis, Sekretarz Powiatu