Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812011-07-1139/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
822011-06-1734/2011w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu "E-Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi do stosowania e-lerningu w nauczaniu i samokształceniu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.Obowiązujący
832011-06-2236/2011w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bursie Szkolnej w GołdapiObowiązujący
842013-09-18191/2013w sprawie upoważnienia Wicestarosty gołdapskiego do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Nowa Era Administracji"Obowiązujący
852012-02-2878/2012w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2011 r.Obowiązujący
862013-05-21168/2013w sprawie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej"Obowiązujący
872011-08-1649/2011w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w GołdapiObowiązujący
882011-08-1650/2011w sprawie wyznaczenia lekarzy uprawnionych do wydawania opinii o skierowanie pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczegoObowiązujący
892011-09-1451/2011w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011r.Obowiązujący
902011-09-1452/2011w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2012r. i projektu Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2021Obowiązujący
Strona 9 z 61