Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-01-2215/2019w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowym i oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019Obowiązujący
822019-01-2214/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie do tyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
832019-01-1613/2019w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2018 rokuObowiązujący
842019-01-0912/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019Obowiązujący
852019-01-0911/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2019Obowiązujący
862018-12-1910/2018w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnegoObowiązujący
872018-12-199/2018w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018Obowiązujący
882018-12-128/2018w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatuObowiązujący
892018-12-127/2018w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanki Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanieObowiązujący
902018-12-126/2018w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2019 rok.Obowiązujący
Strona 9 z 58