Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-03-2626/2019w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychObowiązujący
622019-03-2625/2019w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 r.Obowiązujący
632019-03-2124/2019w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2018 r.Obowiązujący
642019-03-2123/2019w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2019 wspiera Powiat Gołdapski.Obowiązujący
652019-03-0522/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
662019-02-2721/2019w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapskiObowiązujący
672019-02-2020/2019w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GołdapiZmieniony
682019-02-2019/2019w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności DyrektoraObowiązujący
692019-02-2018/2019w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2018 r.Obowiązujący
702019-02-2017/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Pawła II w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
Strona 7 z 57