Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-08-2952/2019w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2020 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034Obowiązujący
622019-08-2951/2019zmieniająca uchwalę w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gołdapski, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektoraObowiązujący
632019-08-2950/2019w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi.Obowiązujący
642019-08-2149/2019w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy FinansowejObowiązujący
652019-08-2148/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. LEPSZY START, numer RPWM.02.04.01-IZ.00-28-054/19. Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursoweObowiązujący
662019-08-2147/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
672019-07-3146/2019w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2019 rokuObowiązujący
682019-07-3145/2019w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1464/2 o powierzchni 0,1697 ha, położonej w Gołdapi, przy ul. 11-go ListopadaObowiązujący
692019-07-3144/2019w sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Juchnajcie, gmina Gołdap i w obrębie Białe Jeziorki, gmina Dubeninki przeznaczonych pod drogę powiatowąObowiązujący
702019-07-3143/2019w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatuObowiązujący
Strona 7 z 60