Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-01-24IV/23/2019w sprawie zmiany „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2019Obowiązujący
622019-01-24IV/24/2019w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu do rozpatrzenia skargiObowiązujący
632019-01-24IV/25/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019- 2034Obowiązujący
642019-01-24IV/26/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
652019-01-24IV/27/2019w sprawie delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie GołdapskimObowiązujący
662015-04-29IX/38/2015w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania GoldMedica Sp z o.o.Obowiązujący
672015-04-29IX/39/2015w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2014 rokObowiązujący
682015-04-29IX/42/2015w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2015Obowiązujący
692015-04-29IX/43/2015w sprawie odwołania Skarbnika PowiatuObowiązujący
702011-06-30IX/49/2011zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz regulaminu przyznawania nagród szczególnie wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat gołdapski Obowiązujący
Strona 7 z 76