Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-02-087/2017zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie PowiatowymObowiązujący
522017-02-086/2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. ,,Szkoła naszych oczekiwań" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
532017-02-238/2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w projekcie pn. ,,Szkoła naszych oczekiwań" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
542017-03-229/2017uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szpitalnych w Gołdapi".Obowiązujący
552017-03-2710/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnejUnieważniony
562017-03-2711/2017w sprawie wprowadzenia regulaminu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnejObowiązujący
572017-04-0612/2017w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2017 r. Obowiązujący
582017-04-0713/2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe i kursy nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu pn. ,,Szkoła naszych oczekiwań" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
592017-04-2514/2017w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy oraz terminów ich odpracowania dla pracowników Starostwa Powiatowego w GołdapiObowiązujący
602017-04-2715/2017zmieniające zarządzenie nr 47/2013 Starosty Gołdapskiego z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w GołdapiObowiązujący
Strona 6 z 25