Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512012-08-22121/2012w sprawie powołania Zespołu ds. oceny i realizacji wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Odział Warmińsko - Mazurski w Olsztynie na terenie Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
522017-02-27121/2017w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu. Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za 2016 r.Obowiązujący
532011-03-2312/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2010r.Obowiązujący
542015-01-3012/2015w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2015-2022Obowiązujący
552019-01-0912/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019Obowiązujący
562012-08-29122/2012w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Gołdapi na rok szkolny 2012/2013Obowiązujący
572017-02-27122/2017zmieniająca uchwałę w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnychObowiązujący
582012-08-29123/2012w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany przebiegu drogi gminnej nr 137022NObowiązujący
592017-02-27123/2017w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapskiObowiązujący
602012-09-12124/2012w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w GołdapiObowiązujący
Strona 6 z 59