Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412016-12-1341/2016w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie umowy użyczenia w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim"Obowiązujący
422016-12-1942/2016w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu gołdapskiego na podstawie orzeczenia sądu o jego przepadku na rzecz powiatuObowiązujący
432016-12-2944/216zmieniające zarządzenie nr 38/2016 Starosty Gołdapskiego z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w GołdapiObowiązujący
442016-12-2943/2016w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Powiecie Gołdapskim w 2017 rokuObowiązujący
452016-12-3045/2016w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Gołdapskim w 2017 rokuObowiązujący
462017-01-011/2017zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie GołdapskimObowiązujący
472017-02-015/2017zmienijące zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie PowiatowymObowiązujący
482017-02-013/2017w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. ,,Szkoła naszych oczekiwań".Obowiązujący
492017-02-012/2017w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji, bezpieczeństwa i kontroli projektu pn. „Szkoła naszych oczekiwań" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
502017-02-014/2017w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu "Szkoła naszych oczekiwań" współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na łata 2014-2020Zmieniony
Strona 5 z 25