Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412010-10-21204/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina GołdapObowiązujący
422010-11-05206/2010w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w celu realizacji Projektu „Przebudowa ulicy Wysokiej w Gołdapi od (od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki ) km 0+000 do km 0+274,2 długości 0,274 km zlokalizowanej na działkach nr 1113/15 , 1113/10 , 1113/11 , 1113/4 Gmina Gołdap, powiat gołdapski”Obowiązujący
432011-07-1140/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
442011-07-1141/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
452010-12-281/2010w sprawie upoważnienia do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatuObowiązujący
462010-11-15207/10w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu gołdapskiego na 2011 r.Obowiązujący
472010-11-15208/10w sprawie projektu budżetu powiatu na 2011 r.Obowiązujący
482010-11-25209/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
492010-12-13210/2010w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010Obowiązujący
502010-04-27183/2010W sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku Obowiązujący
Strona 5 z 61