Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412017-01-18117/2017w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2016 rokuObowiązujący
422012-07-31118/2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
432017-01-24118/2017w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi i objęcia przez Powiat Gołdapski udziałów w podwyższonym kapitale spółkiObowiązujący
442012-07-31119/2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
452017-02-15119/2017w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja po 30 (2017)" w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
462010-12-281/2010w sprawie upoważnienia do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatuObowiązujący
472014-12-121/2014w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w GołdapiObowiązujący
482018-11-281/2018w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 - 2034Obowiązujący
492012-08-22120/2012w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2012 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy FinansowejObowiązujący
502017-02-15120/2017w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (III)" w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoObowiązujący
Strona 5 z 59