Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312010-01-21164/2010w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu „Praktyki zagraniczne naszą szansą na europejskim rynku” w ramach programu Leonardo da Vinci Obowiązujący
322010-07-20188/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Stawiamy na jakość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
332010-07-20189/2010zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Obowiązujący
342010-08-11197/2010wyrażająca opinię w sprawie pozbawienia ulic: Plac Wolności, Pionierów, Portowej w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnychObowiązujący
352010-08-18198/2010w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ul. Zielonej w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
362010-07-20191/10w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
372010-07-20192/10w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
382010-06-11185/2010W sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1495/3 o powierzchni 0,0349 ha, położonej w Gołdapi przy ul. SuwalskiejObowiązujący
392010-02-10167/2010w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2010 Obowiązujący
402010-04-27183/2010W sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2010 roku Obowiązujący
Strona 4 z 61