Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312017-01-12112/2017w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2017Obowiązujący
322012-07-31113/2012w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za I półroczeObowiązujący
332017-01-18113/2017w sprawie wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@ oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa Pro"Obowiązujący
342012-07-31114/2012w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pilęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2012r.Obowiązujący
352017-01-18114/2017w sprawie lokowania wolnych środków budżetowychObowiązujący
362012-07-31115/2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
372017-01-18115/2017w sprawie przyznania dofinansowania projektów zgłoszonych w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017Obowiązujący
382012-07-31116/2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
392017-01-18116/2017w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu pn.: ,,EKO Ty, EKO Ja" w ramach konkursu Edukacja ekologiczna - organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
402012-07-31117/2012w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
Strona 4 z 59