Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-11-28XVI/96/2019w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie", na rok 2020Obowiązujący
322019-11-28XVI/95/2019w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r.Obowiązujący
332019-11-28XVI/94/2019w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opiat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym Obowiązujący
342019-11-28XVI/93/2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rokObowiązujący
352019-11-28XVI/92/2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań I wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 rokuObowiązujący
362019-10-23XV/91/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
372019-10-23XV/90/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019-2034Obowiązujący
382019-10-23XV/89/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Powiatem Ełckim w sprawie prowadzenia zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświatyObowiązujący
392019-10-23XV/88/2019w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2018/2019Obowiązujący
402019-10-23XV/87/2019zmieniająca uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat GołdapskiObowiązujący
Strona 4 z 75