Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112020-01-2278/2020w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2019 rokuObowiązujący
122020-01-1077/2020w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat GołdapskiObowiązujący
132020-01-1076/2020w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2020Obowiązujący
142019-12-2775/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
152019-12-2774/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z panią Zofią Syperek na kierowanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Gołdapi, ul. Słoneczna 78, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.Obowiązujący
162019-12-2073/2019w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2019Obowiązujący
172019-12-2072/2019w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w GołdapiObowiązujący
182019-12-1171/2019w sprawie upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Gołdapi do podpisania umowy na realizację projektu „Moja działalność gospodarcza" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, 10 Osi priorytetowej Regionalny Rynek Pracy, Działania 10.3 Rozwój samozatrudnieniaObowiązujący
192019-11-2870/2019w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Gołdapi panią Zofią Syperek w związku z planowanym przejściem na emeryturę oraz przyznania przysługujących odpraw pieniężnych i świadczeń dodatkowychObowiązujący
202019-11-2869/2019w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 rokuObowiązujący
Strona 2 z 57