Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112020-06-30102/2020w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020Obowiązujący
122020-06-30101/2020w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnychObowiązujący
132020-06-30100/2020w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu GołdapskiegoObowiązujący
142020-06-1999/2020w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi w zakresie zastępstwa w czasie nieobecności DyrektoraObowiązujący
152020-06-0498/2020w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 1464/2, 1463/5 о łącznej pow. 0,1717 ha, położonej w Gołdapi przy ul. 11-go Listopada 1Obowiązujący
162020-06-0497/2020w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2020Obowiązujący
172020-05-2996/2020w sprawie wyrażenia opinii па temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii drбg gminnychObowiązujący
182020-05-2095/2020w sprawie przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2019 rokObowiązujący
192020-05-2094/2020w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi w spółkę kapitałowąObowiązujący
202020-05-2093/2020w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2020 wspiera Powiat GołdapskiObowiązujący
Strona 2 z 60