Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412013-03-27152/2013w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia projektu o nazwie "Wymiana stolarki okiennej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi" w ramach Działania 5 - Ochrona klimatu, Poddziałania 5.1 - mała termomodernizacja ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
1422017-08-23152/2017w sprawie upoważnienia Starosty i Wicestarosty do zawarcia umowy z Ministrem Obrony Narodowej w celu dofinansowania zadań inwestycyjnych Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap w związku z realizacją Programu „Informatyczne zielone garnizony".Obowiązujący
1432013-03-27153/2013w sprawie zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w GołdapiObowiązujący
1442017-08-23153/2017wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia drogi - ulica Spokojna w mieście Gołdap do kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia drogi o przebiegu droga powiatowa nr 1815N - Kośmidry - droga powiatowa nr 1815N, do kategorii dróg gminnychObowiązujący
1452013-03-27154/2013w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania forma doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapskiObowiązujący
1462017-08-23154/2017wyrażająca opinię w sprawie zaliczenia ulicy Klonowej w mieście Gołdap do kategorii dróg gminnychObowiązujący
1472013-03-27155/2013w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 GołdapObowiązujący
1482017-08-23155/2017w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w GołdapiZmieniony
1492017-08-23156/2017w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu. do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PowiatuObowiązujący
1502013-04-17157/2013w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za okres 01 - 06 stycznia 2013 roku.Obowiązujący
Strona 15 z 61