Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112018-03-0515/2018w sprawie wprowadzenia do stosowania „ Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej" w Starostwie Powiatowym w GołdapiObowiązujący
1122018-03-0516/2018w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym w GołdapiZmieniony
1132018-03-1217/2018zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie PowiatowymObowiązujący
1142018-03-1418/2018w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i TransportuObowiązujący
1152018-03-1619/2018uchylające zarządzenie nr 35/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół lub placówek prowadzonych przez powiat gołdapski w zakresie realizacji zadań podlegających kompetencji organu prowadzącegoObowiązujący
1162018-04-0420/2018w sprawie uruchomienia stałego dyżuru na terenie powiatu. gołdapskiego w ramach treningu w województwie warmińsko-mazurskimObowiązujący
1172018-04-0422/2018w sprawie określenia wykazu Zarządzeń Starosty obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Gołdapi na dzień 31 marca 2018r.Unieważniony
1182018-04-0421/2018w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków projektu pn. „Własna firma w EGO”Obowiązujący
1192018-04-0423/2018zmieniające zarządzenie nr 14/2018 Starosty Gołdapskiego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu „Własna firma w EGO" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -MazurskiegoObowiązujący
1202018-04-1324/2018w sprawie powołania komisji przetargowej w ramach realizacji projektu pn. ,,Własna firma w EGO" realizowanego przez Powiat Gołdapski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnieniaObowiązujący
Strona 12 z 26