Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-06-07138/2017zaopiniowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dubeninki na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"Obowiązujący
922012-12-31139/2012w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012r.Obowiązujący
932017-06-07139/2017w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi wyłącznie w formie elektronicznej od dnia 1 września 2017 r.Obowiązujący
942013-01-09140/2013w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Gołdapi do dokonania czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SP ZOZ w Gołdapi wynikających z umowy kredytu nr 06/0098 z dnia 23 października 2006 roku Obowiązujący
952017-06-21140/2017w sprawie upoważnienia Starosty Gołdapskiego do podpisania porozumienia dotacyjnego, realizacji i rozliczenia projektu „Razem pod parasolem prawa" dofinansowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 - priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży"Obowiązujący
962013-01-09141/2013w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2013r.Obowiązujący
972017-06-21141/2017w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki oraz powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.Obowiązujący
982011-03-3114/2011w sprawie przekazania mienia ruchomego Bursie Szkolnej w GołdapiObowiązujący
992015-02-2414/2015w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w GołdapiObowiązujący
1002019-01-2214/2019w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie do tyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w programie Erasmus+, w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla FundacjiObowiązujący
Strona 10 z 59