Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912019-01-0912/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019Obowiązujący
922019-01-0911/2019w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2019Obowiązujący
932018-12-1910/2018w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnegoObowiązujący
942018-12-199/2018w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2018Obowiązujący
952018-12-128/2018w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatuObowiązujący
962018-12-127/2018w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanki Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanieObowiązujący
972018-12-126/2018w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2019 rok.Obowiązujący
982018-12-125/2018w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019 - 2034Obowiązujący
992018-11-304/2018w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2019 rokuObowiązujący
1002018-11-283/2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2019."Obowiązujący
Strona 10 z 59