Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
81Akty prawnew sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Gołdapi za I półrocze 2019 r.Łukasz Dębowski2019-08-01 11:15:48
82Akty prawnew sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychŁukasz Dębowski2019-08-01 11:14:30
83Akty prawnew sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2019 rokuŁukasz Dębowski2019-07-31 15:20:55
84Akty prawnew sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1464/2 o powierzchni 0,1697 ha, położonej w Gołdapi, przy ul. 11-go ListopadaŁukasz Dębowski2019-07-31 15:19:12
85Akty prawnew sprawie nabycia przez Powiat Gołdapski nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Juchnajcie, gmina Gołdap i w obrębie Białe Jeziorki, gmina Dubeninki przeznaczonych pod drogę powiatowąŁukasz Dębowski2019-07-31 15:17:41
86Akty prawnew sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargami na zbycie nieruchomości z zasobu mienia powiatuŁukasz Dębowski2019-07-31 15:16:27
87Akty prawnew sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi o przebiegu dr. gm. nr 137041N - Bronisze - dr. pow. nr 1792N do kategorii dróg gminnychŁukasz Dębowski2019-07-31 15:14:58
88Akty prawnew sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoŁukasz Dębowski2019-07-31 15:13:36
89Akty prawnew sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w GołdapiŁukasz Dębowski2019-07-31 15:12:19
90Zamówienia publiczne„Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektu termomodernizacji budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna”, działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1- „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko– Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoBartosz Zackiewicz2019-07-27 23:09:41
Strona 9 z 279