Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812015-07-07XII/52/2015zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji RewizyjnejObowiązujący
822010-10-28XLVI/214/2010w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2011 r. Obowiązujący
832010-12-02I/1/10w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady PowiatuObowiązujący
842011-07-1141/2011w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
852010-04-13179/2010w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi za 2009 r.Obowiązujący
862010-12-21II/8/10w sprawie ustalenia wynagrodzenia StarostyObowiązujący
872010-10-21204/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 41/1 o powierzchni 0,0246 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Kozaki gmina GołdapObowiązujący
882013-09-18192/2013w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na część nieruchomości stanowiącej własność powiatu Gołdapskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, położonej w obrębie II miasta Gołdap na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział BiałystokObowiązujący
892010-11-15207/10w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu gołdapskiego na 2011 r.Obowiązujący
902010-06-11186/2010w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 874/55 o powierzchni 0,0032 ha, położonej w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 6 Obowiązujący
Strona 9 z 164